Cine vrea să-și mântuiască sufletul…

8b3efb0c34d5-600x450-240x160Această Duminică binecuvântată din Post nu „surprinde” cu mesaje noi și rețete ieftine de mântuire. Ci amintește generației noastre (și nu numai) obosite de atâtea false promisiuni și așteptări, care tinde să se transforme într-o societate de consum (și doar de consum), ce caută mereu alternative bune și căi de ocolire a urcușului îngust spre Cer că mântuirea se face prin Cruce șidoar prin Cruce.

Și a zis Domnul: Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia Crucea sa și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său îl va pierde; dar cine-și va pierde sufletul pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. (Marcu 8. 34,35) Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Gânduri în Postul Mare

Mokanova-Spas-Ner3-240x157Pentru noi cei care permanent ne rotim împrejurul axei „vechi-testamentară”, evitând de fiecare dată o închinare în Duh și Adevăr, Biserica ne rânduiește perioade premergătoare Postului și Sărbătorilor Împărătești.

Ce nu observăm noi e că prin acestea ( sărbători, posturi) ni se amintește de fiecare dată despre o postire și o sărbătoare continuă. Biserica niciodată n-a ieșit din post și sărbătoare. În Ortodoxie nu este trecut și viitor. În Biserică toate sunt într-un prezent continuu. Iar mântuirea nu va fi cândva, cumva. Ea începe astăzi, cand deschid ușa inimii ca să intre în ea Cel care n-are unde să-și plece capul. (Matei 8. 20)

Tragicul zilelor noastre e că permanent suntem tentați să transformăm sărbătorie în evenimente, iar evenimentele în știri. (uneori de proastă calitate) Uitați-vă că și înainte și în perioada postului  întreaga lume s-a transformat într-o bucătărie uriașă unde se discută despre toți și toate. Ni se propun tot felul de rețete culinare. Unde toți doresc să guste din toate (ca ultima dată) de parcă postul e departe de a fi o bucurie duhovnicească. Dar s-au scăpat din vedere cele mai importante. Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Gânduri la Arătarea Domnului

admin-ajax (1)An de an participăm cu sufletul și cu trupul, gustând din Harul sărbătorilor care pentru cineva par a fi o monotonie continuă, iar pentru noi, gustare din masa Domnului. Și din a Lui plinătate luăm har peste har. (Ioan 1.6)

Acum câteva zile în urmă ne-am bucurat de venirea în trup a lui Hristos, Mesia sufletelor noastre. Astăzi la Botezul sau Arătarea Domnului simțim cu toții nevoia de a petrece într-o sărbătoare necontenită ce ne ridică din slavă în slavă, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei lui Hristos (Efeseni 4. 13), căci ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. (Psalm 18.3)

Ioan boteza cu apă spre pocăință și nu contenea să spună că vine după el Cel Cărui nu-i vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintei, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acela care ne botează cu Duh Sfânt și cu foc. (Matei 3. 11)

Și atunci când oamenii în împietrirea lor n-au cunoscut pe Făcătorul lor, natura a făcut-o. Căci marea a văzut și a fugit și Iordanul s-a întors înapoi (Psalm 113), iar Hristos, intrând în apă, a plecat smerit capul pentru împlinirea a toată dreptatea. Continuare

Posted in Articole, Evenimente | Leave a comment

De ce Biserica nu trebuie să facă politică

admin-ajaxDe ce Biserica nu trebuie să facă politică (o scurtă replică pentru diaconul Ghenadie Valuța)

Se spune că dacă la 20-25 de ani nu ești un revoluționar, iar pe la 40-50 de ani nu ești un tradiționalist convins, degeaba ai ros papucii toată viața. Ceva asemanator e și în viața duhovnicească.

De la bun început spun: Biserica nu trebuie să facă politică sub nici o formă. Biserica doar își rezervă dreptul să spună ce-i rau și ce-i bine în lumea asta. Nouă creștinilor nu ni s-a poruncit sa facem posibilul ca Adevărul să triumfeze, ci doar să mărturisim despre El. Atunci când Iacob și Ioan I-au propus lui Hristos sa poruncească să se coboare foc din cer asupra celor care nu i-au primit, El i-a certat şi le-a zis: Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? (Luca 9.55) Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Chemarea la Cina Împărătească în epoca bogaților săraci

658x0_minim__tv7md-237x160Cei din afara Bisericii pentru care mesajul Evanghelic în finețea lui e o mustrare aspră ca niciodată, ba chiar și înșiși creștinii sunt tentați să creadă că cele pe care le auzim sau le citim în Evanghelie s-au învechit, si-au pierdut valoarea și trebuiesc modificate. Ele, însă, sunt atât de neschimbate și actuale, încât trebuie să fii surd și orb ca să nu le percepi. Și dacă primii le au la îndemână ca pietre de poticnire, credincioșii le folosesc în loc de scuturi sau (mai rău) bâte pentru a lovi uneori fără milă, doar ca să arate și să demonstreze „alegerea” lor pentru misiuni „nobile” în lumea asta…

Domnul Hristos ne spune că oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere. (Luca 12. 48) Continuare

Posted in Articole | 1 Comment

Quo vadis (II) sau Când secerișul este mult, iar secerătorii puțini

DSCN8092

Odată cu înălțarea lui Hristos la cer a început numărătoarea invesrsă și lucrarea „tainei fărădelegii”. (2 Tesaloniceni 2. 7) Mulți creștini își puneau întrebarea: Ce va fi mai departe? Unde mergem? Și n-ar fi corect să spunem că timpurile se repetă. Ele nici n-au contenit. Aceste frământări mai bântuie incă. Împortant, cred, din ce unghi le privește sau ce îl face pe om să-și pună asemenea întrebări. Din disperare și frică neîntemeiată sau ca un punct nou de pornire? Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Quo Vadis?

IMG_0580

Aceasta a fost întrebarea adresată lui Hristos de Sf. Petru la via Appia, când fugea din Roma. Nu trebuie să I-o adresăm lui Dumnezeu, pentru ca El este pururea cu noi, ci nouă înșine. Cred că este caracteristică tuturor generațiilor, dar mai mult celei de azi. Continuare

Posted in Articole | 1 Comment

„Golgota Bisericii” – „Împărăția Mea nu-i din lumea aceasta.” (Ioan 18.36)”

DSC_10922„Biserica merge asmenea lui Hristos spre Golgota Sa, spre patimi, însă oamenii nu pot împărți locurile de cinste, certându-se cui i s-a dat cheile Împărăției și puterea de a lega și dezlega păcatele și întâietatea între Bisericii; celor din Roma, Ierusalim sau Constantinopol? Cine-s mai aproape de Dumnezeu, cei ce țin calendarul vechi sau cel îndreptat? Care limbă e mai „sfânta”, slavona sau greaca?

Tentația de a politiza Biserica nu-i caracteristică doar celor de la conducere, ci și celor din Biserică. Ioan și Iacob au cerut să stea unul dea dreapta și altul dea stânga în Împărăția lui Dumnezeu, iar fariseii și saducheii în genere Îl voiau doar un lider politic și mai mult nimic.

Însă Hristos le spune smerit:„Împărăția Mea nu-i din lumea aceasta.” (Ioan 18.36)

Fragment din „Golgota Bisericii”

Editura „Cu drag”

Chișinău 2014

Posted in Apariții editoriale, Articole | 1 Comment

Cugetări la Duminica a patra din Postul Mare

vindecarea-lunaticuluiDe fiecare dată când auzim sau citim Evanghelia, e necesar să înțelegem că nu-i o simpla amintire a unor evenimente ce nu ne privesc, ci este cuvântul lui Dumnezeu adresat mie celui ce citesc. El sta in fața mea și-mi vorbește.

Și atunci când Dumnezeu ne „poruncește” ceva, nu o face din simpla dorință de a ordona, ci pentru că iertarea, înfrânarea, dragostea, Îl caracterizează. Astfel vrea să fim și noi, ca unii ce suntem zidiți după chipul slavei Lui. Iar atunci când postim, ne rugam, ne înfrânăm sau căutăm pacea, nu îndeplinim doar un ordin sau facem o favoare lui Dumnezeu, ci ne ducem cu mintea dincolo de acestea și ne întrebăm: Care-i rostul și scopul final al acestora? Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Pe parcursul postului ne nevoim să căpătam virtuțile creștine

IMG_0012Cândva în unele din mănăstirile din Palestina, după obișnuita iertare, monahii ieșeau prin porțile deschise și-și îndreptau pașii spre adâncul pustiei. Acolo fiecare se ruga și postea după putere, întorcându-se în Duminica Floriilor. Care era pricina acestei plecări? Mergeau spre inima pustiei ca în liniștea deplină a ei,  să se regăsească. Să simtă acea adiere subțire a Duhului, care suflă unde voiește (Ioan 3.8).  Îl căutau pe Dumnezeu, dar se vedeau găsiți de El. În întunericul nopții se îndulceau de lumina cea necreată.

În zilele noastre nu avem nici posibilitatea să mergem, dar pare-se că nici locuri nu mai sunt unde n-a călcat picior de om. Canonul Sfântului Andrei Criteanul care se citește în aceste zile în fiecare biserică ne oferă un itinerar biblic, ajutându-ne  să pătrundem în pustiul inimilor noastre și colo să ne regăsim. Continuare

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Curaj și libertate în timpul postului

kanonÎn prima zi din Marele Post bisericile și-au schimbat decorul, împodobindu-se în negru. Spre deosebire de alții care ne spun permanent că e o perioadă de doliu, îndrăznim să spunem că e una plină de lumină și veselie. E un moment când avem fiecare posibilitatea să-L bucurăm pe Dumnezeu prin întoarcerea la El, făcându-I adăpost în inimile noastre.

În aceste zile au loc minuni la propriu. Întreg postul se transformă într-o Taină. Taina întoarcerii omului la Dumnezeu. Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Cine ne fură sărbătorile?

starOficial Biserica recunoaște secolul IV ca fiind o „perioadă de aur” a Ei. Deși viața Ei a fost tulburată de multe erezii și curente de gândire greșită, această perioadă a dăruit întregii creștinătăți un număr mare de teologi și scriitori filocalici. Însă foarte puțini au curajul să spună (sau cel puțin să recunoască) că tot acest secol a adus și multă pagubă Bisericii.

A început marea luptă pentru rezistență și, nefiind prigonită, I-a scăzut „imunitatea”. Biserica e puternica doar atunci când e prigonită. De fapt lupta continuă. Și având în vedere că și pacea și prigoanele au fost de scurtă durată, putem spune că fiecare veac a fost și este unul „de aur” cu eroii și trădătorii lui. E necesar să remarcăm că puțini dintre oameni au fost și sunt care au luptat sau luptă împotriva Bisericii. Majoritatea au dorit s-O „apere”, dar au căzut în alte extreme. Continuare

Posted in Articole | Leave a comment