Dumnezeu nu trebuie să fie un personaj întâmplător în viața noastră, ci o împlinire, un sens și o slujire

Am discutat cu părintele Augustin despre acea slujire neînțeleasă uneori de oameni, care i-a permis să-L descopere pe Dumnezeu şi pe sine, pentru ca să-şi dedice viaţa artei adevărate a acestei vieţi, ARTEI DE A DEVENI OM.

– Părinte arhimandrit, unde v-ați născut și ce vă amintiți din anii copilăriei?

– M-am născut la Elisaveta, Bălti. Ca unul dintre miile de copii născuți „sub umbra marelui URSS” ce mergeau la aceeași școală, îmbrăcau aceleași uniforme și citeau aceeași „Scânteie Leninistă” nu prea am ce să-mi amintesc deosebit. Poate doar de bucuriile din familie și de jocurile copilărești. Deja fiind în mănăstire și vizitând părinții, ei imi spuneau că au găsit, săpând în grădină, un ferestrău sau ciocan ruginit. Și sigur că începeam „spovedania”. Am avut o copilărie frumoasă și chiar împlinită. Fiind singurul băiat între cele trei surori, aș spune că eram chiar, uneori, alintat.

Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Cum e să fii misionar pe rețelele de socializare

000000Cum e să fii misionar pe rețelele de socializare?

Primul gând ce-mi vine este: De ce pe rețelele de socializare dacă misiunea slujitorilor este cea de a sluji Cuvântului prin cuvânt în orice loc si timp? Rețelele de socializare sunt doar o latură virtuală, care se vrea din ce în ce mai mult recunoscută ca una cu drepturi depline în lumea modernă.

Ceea ce ar trebui să-l preocupe pe un slujitor este: Cum să fii misionar? Și anume să fii, nu doar să te simți, să te consideri, să te arăți, să pari ș.a.m.d. Dacă Dumnezeu S-a numit pe Sine „Cel ce Sunt” chemarea noastră ca și creștini, slujitori sau misionari nu poate fi caracterizată decât printr-o preznță reală în lume. E vădit lucru că aceste modalități sunt o extindere a amvonului bisericesc, dar nicidecum nu pot să-l înlocuiască. Comunicarea preotului cu credincioșii în lumea virtuală nu poate înlocui prezența la Sfintele Slujbe și mai mult împărtășirea cu Sfintele Taine.

Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Plimbare prin târgul lumii cu temele nefăcute

letter-generic_650x400_41460056354-240x148(Scrisoare către fratele meu preot)

După o perioadă lungă de tăcere, îndrăznesc să-ți scriu ție, fratelui meu. „Mai lesne este pentru noi să iubim tăcerea”, dar cele ce se petrec acum, mă îndeamnă să vorbesc.
Nu-s convins că-mi vei citi răvașul până la capăt. Bănuiesc că-mi vei zice că nu mi-ai cerut sfatul. Ai tot dreptul, însă cinstea împăratului judecată iubește. Ascultă-mă, te rog.

Încă de mic te-ai arătat dornic să-ți aperi prietenii de cei mai mari. Ai dorit să schimbi lumea. Absolvind școala, ai încercat la Economie, dar te-ai ciocnit cu un sistem corupt și ai abandonat. Ai încercat la Drept, dar ai constatat că legea e neputincioasă, iar sistemul e în stare avansată de putrefacție. Medicina, mi-ai spus, îți oferă posibilitatea să te jertfești pentru aproapele, să-i dai leacul cuvenit, însă nu-i poți împăca sufletul. Și atunci ai ales să-I slujești lui Dumnezeu și aproapelui în Biserică. De ce? — te întrebau unii. — Pentru că Ea îi încape pe toți și pe toate. Prin învățătura Ei poate aduce acel echilibru în societate, dar și mai mult, îi deschide omului porțile nemuririi și ale veșniciei.

Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Cheia succesului la creștini

nk2_5598O zicală înțeleaptă spune că atunci când am uitat unde mergem, trebuie să ne amintim de unde ne-am pornit. La fel procedează și Biserica, amintindu-ne prin Evanghelie că avem origini Dumnezeiești. Cuvântul Domnului ne mângâie, dar și ne mustră cu o tandrețe de nedescris.

Atunci când e vorba de finisarea unui lucru, deseori spunem: „Cu orice preț”. Și asta numai pentru că este nevoie sau o simplă ambiție. Dar în Biserică lucrurile nu stau așa. Deviza „Scopul îndreptățește faptele” nu-i una a Bisericii. Când oamenii au început să predice Evanghelia și sa-i întoarcă pe cei din jur la Hristos, cu orice preț — au greșit mult.

Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Ce va face Biserica după sărbători?

Luca_si_Cleopa_w547_h640_q100Sărbătorile în Biserică au un loc aparte. Unul important, dar și paradoxal. Îi spunem important pentru că Biserica niciodată n-a ieșit din sărbătoare. Întreaga Ei existență e o sărbătoare continuă. Dar paradoxal îl numim pentru că în afară de sărbătorile Împărătești și câteva din cele Mari, celelalte, omenește vorbind, sunt zi de doliu. În majoritatea cazurilor, pomenirea martirilor se face în ziua nașterii lor pentru veșnicie, pe care noi o numim „moarte”. Iar dacă mântuirea e un prezent continuu, prin exemplul lor, Biserica ne oferă posibilitatea să gustăm și să intrăm încă de aici în ritmul veșniciei…

Sărbătoririle pascale au trecut. Duminica Mironosițelor a încheiat „sezonul felicitărilor”, căci mai departe amintim Orbii, Slăbănogii, Samarinencele (care nu ne dau prilej de cuvântări mieroase), iar multi dintre noi ne întrebăm: Ce va face Biserica după sărbători? Asemenea întrebări își pun și cei ce ne privesc dintr-o parte. Ne întoarcem la acea monotonie colorată și sfântă a cărei frumusețe și sfințenie n-o percepem. Dar întrebarea persistă. Ce vom face? Quo vadis? Și nu e una superficială, ci destul de profundă.

Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Modelul afacerilor „perfecte”

14502Zilele de Miercuri și Joi din Săptămâna Patimilor se tot vorbește despre „eroismul” lui Iuda. Să faci una ca asta trebuie să ai tupeu și „curaj”. De fapt orice trădare poartă în sine o îndreptățire și o întreagă filosofie. Cert e că trădarea întotdeauna are un gust dulceag. Dar noi vorbim într-așa fel, de parcă timpurile s-au schimbat, iar noi nu suntem cu pufușor pe botișor…

Oamenii, neputând suporta pustietatea lăuntrică, întotdeauna au căutat o împlinire. Doi toți suntem în căutare. Nu în zădar Mântuitorul Hristos ne spune: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”.(Matei 6. 33)  (de fapt noi la nebunie dorim și insistăm ca El să „joace” după regulile noastre)

Unii deschid o afacere pentru ca să-și întrețină familia. „Plângătorii” neamului, jurnaliștii, ne amintesc de câte ori au posibilitatea s-o facă, dar asta nu ne-o interzice Hristos. El a mustrat apostolii doar atunci când Petru I-a zis: „Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Ce răsplată vom avea?” (Matei 19.27)  Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Paradoxul iubirii Lui Hristos

gradiÎn noaptea trădării, Mântuitorul Hristos ia cu Sine câțiva ucenici și-i roagă să privegheze împreună cu El. Însă după o bucată scurtă de timp, îi găsește dormind pentru că pleoapele lor erau îngreuiate de somn…

Din toate instituțiile, Biserica este unica ce vorbește despre evenimentele care au fost sau care au să fie, la timpul prezent. În aceste zile toți simțim această povară a oboselii trupești, dar și a somnului duhovnicesc. Trebuie să recunoaștem ca a fi cu Dumnezeu nu-i întotdeauna ușor… Uneori iți vine să fugi. Cât mai departe. Nu pentru că viața alături de Hristos e una nenorocită, ci pentru că a fi alături de El ai nevoie de mult curaj. Rugăciunea unită cu această sfântă îndrăzneală îți dă posibilitatea să trăiești acele clipe ale întunecoasei nopți din Ghetsimani, iar viața ți-o transformă într-un act liturgic, (pare cu prea mare îndrăzneală spus) de dimensiuni cosmice.

Fragmentul Evangheliei de azi ne amintește de Înfricoșata Judecată. Un moment care ne înspăimântă pe toți, care-l descrie pe un Dumnezeu ce strânge de unde n-a semănat și culege ce n-a treierat… Să nu fie asta. Nu e un Dumnezeu care vine să-și ceară drepturile. Iar judecata nu-i o reglare de conturi.

Cel care va să vină cu slavă să judece vii și morții, zilele acestea se lasă judecat de oameni. În „neputința” sa biruie orgoliul și îndărătnicia fiilor săi, iar prețul este Preacuratul Sânge.

Perioada de până la Florii a fost una asemănătoare cu lupta patriarhului Iacov care s-a luptat pentru binecuvantare. Iar săptămâna asta e una în care iertarea și binecuvantarea se împarte. Și o primesc doar cei ce o așteapta cu sete și mare grijă…

 

Arhim. Augustin Zaborosciuc

Posted in Articole | Leave a comment

Despre frica de a te privi în oglindă

icoana-greceasca-fiul-risipitorOdată cu Vecernia din Duminica Iertării a fost stabilit „kilometrul zero” al Postului Mare și s-a dat start alergării duhovnicești la care suntem chemați în fiecare an. Sigur că mulți au început calea binecuvântată a postului, alții mai așteaptă, dar toți trebuie să ia aminte că postul nu-i o nevoință lipsită de sens, ci o metodă de apropiere de Dumnezeu. Și cununa o primesc doar cei care „aleargă” după regulile jocului. (1Cor. 9. 24-25)

De obicei în primele zile mai rar se dă câte o iertare din inimă și mai mult se discută despre aspectul gastro-economic destul de important al postului , dar pe care atât de fin ni-l destramă Sf. Pavel cand ne spune: „Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare sau băutură, ci dreptate și pace, și bucurie în Duhul Sfânt”. (1Cor. 8.8)

Azi, când lumea ne propune fiecărui un loc printre zeii Olimpului, spunând, cu ascunsă viclenie, că și Scriptura îl numește pe om un dumnezeu (dar nu-i spune ca-i unul cu literă mică), Biserica ne îndeamnă să postim. Nu, nu pentru „iertarea păcatelor”, pentru că o postire fără Hristos (și Doamne ferește să postim fără Hristos) nu ne oferă iertarea. Nu pentru o vagă restabilire a sănătății, ci pentru o profundă cunoaștere de sine. Un lucru de temut pentru noi… Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

De la libertatea de „a face” la libertatea de „a fi”

Ioan-boteaza-spre-pocainta-in-Iordan-Cernica1Pare-se că sărbătorile au trecut și lumea intră în ritmul cotidian al zbuciumărilor și conflictelor. Spun așa pentru că Biserica n-a ieșit niciodată din sărbătoare. Iar când prăznuirea e ancorată în Hristos, prezența Lui ne dă prilej și de gândire, și de îndreptare, și de veselie duhovnicească.

Toate cele ce se petrec în Biserică au rânduială cerească — după cum spune Sf. Ioan Gură de Aur. Ele nu sunt niște amintiri seci a unor evenimente ce au avut loc cu două mii de ani în urmă. Mesajul oricărei sărbători este de a ne duce cu mintea dincolo de timp. Sf.Pavel le scria Colosenilor: „Nimeni să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete care sunt umbră a celor viitoare. (Colos. 2. 16-17)

Nu ne judecă nimeni. Poate conștiința uneori. (daca n-a murit) Pentru că-i inadmisibil să aștepți un an de zile Boboteaza doar pentru a te a te afunda în apa rece „spre curățirea păcatelor” fără să mergi la o spovedanie sinceră și fără să te împărtășești cu Sf. Taine. Unele ca acestea au o oarecare înfățișare de înțelepciune, în păruta cucernicie, în smerenie și în necruțarea trupului, dar n-au nici un preț și sunt numai pentru sațiul trupului. (Colos. 2.23)  Faceți roade vrednice de pocăință, — spunea Ioan Botezătorul. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. (Matei 3.9)

Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Noaptea întrupării Cuvântului

 

icoana-pastorala În seara dintre ani, când noaptea încearcă să arunce peste întreg pământul misteriosul său așternut, mulțime de creștini își îndreaptă pașii spre sfintele lui Dumnezeu biserici asemenea păstorilor din Betleem, ca să-L vadă pe Cel mai înainte de veci, întrupat pentru mântuirea noastră. Și aducându-I ca daruri, rugăciuni și inimi smerite, conștientizează că încă pe cale fiind ei, Hristos se naște în inimile lor.

Aceste clipe de sfânt mister și licărire divină ne fac să cântăm împreună cu îngerii: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire, iar vestea că ni se naște Mântuitor ne îndeamnă să cugetăm dacă prin faptele noastre facem și noi parte din lumea pe care Dumnezeu o iubește…

Purtați de valul vieții, al grijilor și al prăznuirilor pripite, puțini cunosc că undeva departe, într-o iesle sărăcăcioasă și rece, Fecioara naște un Prunc pe care Tatăl Îl dă spre junghiere. Mișcați de o bucurie evanghelică, să nu uitam care este prețul veseliei și mântuirii noastre.

Hristos se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L!

Arhim. Augustin Zaborosciuc

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Despre „teologia” revoltelor sau Între revoluție și nonconformism

2871062692_ee61c4e99d_oRenumitul citat al lui Dostoevski „Frumusețea va mântui lumea” nu e unul care ne-ar reîndrepta pașii spre diferite muzee sau galerii de artă, dar nici unul  care ne-ar înfrumuseța profilurile de pe rețelele de socializare. (Cine dintre noi nu vrea să-și „șocheze” prietenii printr-un citat mai deocheat?)

Mai târziu, în una din scrisorile sale Dostoevski spunea: „În lume există o singură figură de o frumusețe pozitivă: Hristos.” E încă o încercare de a vorbi oamenilor despre Hristocentrismul lumii și a Cosmosului întreg. Fără El toate sunt zădarnice. Orice artă, orice cultură nu-i altceva decât resturi ce cad de la masa Stapânului. Și trebuie să recunoaștem că însuși creștinii, până în prezent, n-au înțeles asta.

Lupta pentru întâietatea bisericilor și pentru întâietate în Biserică, a demonstrat că lucrătorii viei, căror li s-a încredințat puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, au închis porțile și s-au făcut stăpâni. Și ca să nu-i mustre prea tare conștiința, au făcut o „teologie” întreagă din asta. Pentru că atunci când e vorba să venim într-o societate, familie, întreprindere sau parohie, noi nu stăruim să facem prin prezența noastră mai auzit cuvântul lui Dumnezeu, să îmbunătățim imaginea Bisericii și numele lui Hristos care se hulește printre neamuri din pricina noastră. (Romani 2. 24)  După cum se vede, asta puțin ne interesează. Noi ne preocupăm de imaginea personală și de un loc mai călduț sub soare.

Continuare

Posted in Articole | Leave a comment

Despre drama unui Semănător

0_7862e_e48867f9_XL-600x393Despre om, dar și mai mult despre Dumnezeu nu se vorbește la timpul trecut, ci doar la prezent. Și dacă relația între Mântuitorul Hristos și oameni este mântuirea – ea este un prezent continuu.

Nouă iubitorilor de înțelepciune ce de fiecare dată ne mulțumim doar cu „filosofările”, care mereu căutăm să descoperim noi orizonturi, dar rămânem în curtea propriilor interese, Dumnezeu ne relatează Adevărul prin parabole și pilde. Pentru unii par a fi prea scurte și simple pentru a descoperi realitatea divină. Însă timpul a arătat că doar cei care s-au întors de la înțelepciunea lumească și au devenit fără de răutate asemenea pruncilor, dar desăvârșiți cu mintea, au cunoscut profunzimea lor.

Parabola Semănătorului e una din cele mai simple și mai profunde, dar și mai actuală. Ea caracterizează toate generațiile: De la Adam, până la ultimul ce se va naște din femeie. Posibil pentru noi generația „filocaliștilor” și a „ortodoxiștilor”, dar și pentru cei ce mereu încearcă să pună creștinismul pe raftul științelor exacte, deasa amintire a parabolelor e asemănătoare cu o scenă din „Alice în țara minunilor” unde Timpul e supărat pe Pălărier și ceasul lui mereu arată ora ceaiului… Continuare

Posted in Articole | 1 Comment